Warto zajrzeć

- Blog
- e-pasaż
- Złote Myśli
- Ściągnij książkę
- Czytaj teraz
- Genialny mózg
- Twój portret
- Praca w domu
---------------------------

Cytaty dla Ciebie

Zapisz się teraz, a codziennie otrzymasz inspirujący, energetyczny cytat, który pozwoli Ci pozytywnie rozpocząć dzień! Zapisz się teraz.

Zgadzam się z Polityką Prywatności

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Linki
Kontakt
Szukaj
Szybkie czytanie - doskonała pamięć
-
     

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 19
Najnowszy Użytkownik: Prezenty
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy - Albert Einstein
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
łacińskie 2

1. manus manum lavat - ręka rękę myje.


2. me nemo ministro fur erit - nie będę pomocnikiem złodzieja.

- Juwenalis.


3. mea culpa, mea maxima culpa - moja wina, moja bardzo wielka wina.


4. medice, cura te ipsum - lekarzu, wylecz samego siebie.

- Św. Łukasz.


5. medicus curat, natura sanat - lekarz leczy, natura uzdrawia.


6. medio tutissimus ibis - najbezpieczniej chodzić środkiem.


7. melior est canis vivus leone mortuo - lepszy jest żywy pies od martwego lwa.

- Kohelet.


8. memento mori - pamiętaj o śmierci.


9. mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch.

- Juwenalis.


10. messis quidem multa, operarii autem pauci - żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało.

- Jezus Chrystus.


11. mirabile dictu - aż dziw powiedzieć.


12.miscere utile dulci - łączyć przyjemne z pożytecznym.

- Horacy.


13. more antiquo - starym obyczajem.


14. more maiorum - obyczajem przodków.


15. mors malum non est, sola ius aequum generis humani - śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki.

- Seneka.


16. mulier ideo bene olet, quia nihil olet - kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie.

- Cyceron.


17. mulieres in Ecclesiis taceant - kobiety mają milczeć w kościele.

- Św. Paweł.


18. multum, non multa - dużo pod względem ilości, mało pod względem jakości.

- Pliniusz Młodszy.


19. mundi est propria virtus - cnota jest właściwością świata.

- Cyceron.


20. mundus vult decipi, ergo decipiatur - świat chce być oszukiwany, niech więc go oszukują.


21. mutato nomine de te fabula narratur - o tobie ta bajka mówi, choć pod zmienionym imieniem.

- Horacy.


22. natura horret vacuum - natura nie znosi próżni.


23. naturalia non sunt turpia - to, co naturalne, nie przynosi wstydu.


24. navigare necesse est, vivere non est necesse - żeglowanie jest koniecznością, życie koniecznością nie jest.

- Plutarch za Pompejuszem Wielkim.


25. ne puero gladium - nie dawaj dziecku miecza.


26. ne quid nimis - nic ponad miarę.

- Solon.


27. ne sutor supra crepidam iudicet - niech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika.

- Pliniusz Starszy.


28. nec Hercules contra plures - siła złego na jednego.


29. necesse est multos timeat quem multi timent - wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi.

- Seneka za Decimusem Laberiuszem.


30. nemo ante mortem beatus - nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią.

- Solon.


31. nemo est casu bonus - nikt nie jest dobry przez przypadek.

- Seneka.


32. nemo iudex idoneus in propria causa - nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie.


33. nemo potest duobus dominis servire - nikt nie może służyć dwom panom.

- Jezus Chrystus.


34. nemo propheta in patria sua - nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie.


35. nemo regere potest nisi qui et regi - tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy.

- Seneka, Solon.


36. nemo sapiens nisi patiens - nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.


37. nemo sine vitiis est - nikt nie jest bez wad.


38. nervus belli pecunia - pieniądz jest nerwem wojny.

- Cyceron.


39. nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua - niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni.

- Jezus Chrystus o jałmużnie.


40. nihil est ab omni parte beatum - nie ma rzeczy ze wszystkich stron szczęśliwej.


41. nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu - nie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było

- Arystoteles.


42. nil admirari - niczemu się nie dziwić.

- Horacy.


43. nil desperandum - nie należy rozpaczać.

- Horacy.


44. nil homini certum est - dla człowieka nie ma nic pewnego.

- Owidiusz.


45. nil nisi bene - mów dobrze lub wcale.


46. nil novi sub sole - nic nowego pod słońcem.

- Kohelet.


47. nolens volens - chcąc nie chcąc.


48. noli me tangere - nie dotykaj mnie.

- Jezus Chrystus do Marii Magdaleny po swoim zmartwychwstaniu.


49. noli turbare circulos meos - nie zamazuj moich kół.

- Archimedes.


50. nolite iudicare, et non iudicabimini - nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.

- Jezus Chrystus.


51. nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt - kiedy chcesz, odmawiają, kiedy nie chcesz, pragną.

- Terencjusz.


52. nomina sunt odiosa - nie należy wymieniać nazwisk.

- Cyceron.


53. non compos mentis - niespełna rozumu.


54. non est beatus, esse se qui non putat - nie jest szczęśliwy, kto się za szczęśliwego nie uważa.

- Seneka za Publiliuszem Syrusem.


55. non est bonum esse hominem solum - nie jest dobrze człowiekowi być samemu.


56. non est potestas nisi a Deo - wszelka władza pochodzi od Boga.

- Św. Paweł.


57. non est viri timere sudorem - nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy.

- Seneka.


58. non in solo pane vivit homo - nie samym chlebem człowiek żyje.

- Księga Powtórzonego Prawa.


59. non licet - nie wolno; nie godzi się.


60. non liquet - nic stąd nie wynika.


61. non mortem timemus, sed cogitationem mortis - nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci.

- Seneka.


62. non nova, sed novae - nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona.


63. non omnia possumus omnes - nie wszyscy możemy wszystko.


64. non omnis moriar - nie wszystek umrę. Horacy.


65. non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est - nie ten jest ubogi, kto mało ma, ale ten, kto chce mieć więcej.

- Seneka.


66. non scholae, sed vitae discimus - uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia.


67. nosce te ipsum - poznaj samego siebie.


68. nuda veritas - naga prawda. Horacy.


69. nulla dies sine linea - ani jednego dnia bez pracy.

- Apelles.


70. nulla poena sine lege - nie ma kary bez przepisu prawa.


71. nulla sine Deo mens bona est - bez Boga żadna myśl nie jest dobra.

- Seneka.


72. nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez przepisu prawa.


73. nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit - nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.


74. num custos fratris mei sum ego? - czyż jestem stróżem brata mego?

- Księga Rodzaju.


75. nunc est bibendum - teraz pijmy.

- Horacy.


76. o, imitatores, servum pecus! - o, naśladowcy, trzodo niewolników!


77. o sancta simplicitas! - o święta naiwności!


78. o tempora! o mores! - o czasy! o obyczaje!

- Cyceron.


79. oculum pro oculo, dentem pro dente - oko za oko, ząb za ząb.


80. oderint, dum metuant - niech nienawidzą, byleby się bali.


81. odi et amo - nienawidzę i kocham.

- Katullus.


82. odi profanum vulgus et arceo - nienawidzę ciemnego tłumu i trzymam się odeń z daleka.

- Horacy.


83. omne ignotum pro magnifico - wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe.

- Tacyt.


84. omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt - wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.

- Jezus Chrystus.


85. omnia mea mecum porto - wszystko, co posiadam, noszę ze sobą.

- Bias z Prieny.


86. omnia orta occidunt et aucta sensecunt - wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się.

- Salustiusz.


87. omnia possibilia sunt apud Deum - u Boga wszystko jest możliwe.

- Jezus Chrystus.


88. omnia subiecta sunt naturae - wszystko podlega naturze.

- Demokryt i Epikur.


89. omnis ars naturae imitatio est - wszelka sztuka jest naśladowaniem natury.

- Seneka.


90. omnis homo mendax - każdy człowiek jest kłamcą.

- Księga Psalmów.


91. omnis qui se exaltat, humiliabitur - każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony.

- Św. Łukasz.


92. otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura - życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka.

- Seneka.


93. pacta sunt servanda - należy dotrzymywać układów.


94. panem et circenses - chleba i igrzysk.


95. parcere subiectis et debellare superbos - oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać.

- Wergiliusz.


96. pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą.

- Cesarz Wespazjan.


97. pedibus in sententiam ire - głosować nogami (w senacie rzymskim).


98. per aspera ad astra - przez ciernie do gwiazd.

- Seneka.


99. per fas et nefas - nie przebierając w środkach.


100. per pedes apostolorum - na wzór apostołów; pieszo.


101. pereant qui ante nos nostra dixerunt - niech przepadną ci, którzy nasze słowa wypowiedzieli przed nami.


102. pereat mundus, fiat iustitia - niech zginie świat, byle było sprawiedliwie.


103. periculum in mora - niebezpieczeństwo w zwłoce.


104. piscem natare doces - rybę uczysz pływać.


105. plenus venter non student libenter - pełny brzuch niechętnie studiuje.


106. plus dat, qui in tempore dat - dwa razy daje, kto prędko daje.


107. poetae nascuntur, oratores fiunt - poetami się rodzą, mówcami zostają.


108. potius sero quam numquam - lepiej późno niż wcale.

- Liwiusz.


109. primum non nocere - przede wszystkim nie szkodzić.

- Hipokrates.


110. primum vivere, deinde philosophari - najpierw móc żyć, potem filozofować.


111. primus in orbe deos fecit timor - bogów na świecie najpierw stworzył strach.


112. primus inter pares - pierwszy wśród równych.


113. principiis obsta - zło niszcz w zarodku.

- Owidiusz.


114. prior tempore, potior iure - pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa.


115. pro captu lectoris habent sua fata libelli - los książek zależy od pojętności czytelników.

- Terencjusz Maurus.


116. pro publico bono - dla dobra ogółu.


117. probitas laudatur et alget - uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna.

- Juwenalis.


118. proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris - właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło.

- Tacyt.


119. pulvis es et in pulverem reverteris - prochem jesteś i w proch się obrócisz.

- Księga Rodzaju.


120. pulvis et umbra sumus - prochem i cieniem jesteśmy.

- Horacy.


121. quae nocent, docent - to, co szkodzi, uczy.


122. qualis artifex pereo! - jakiż artysta ginie we mnie.

- Neron.


123. qualis pater, talis filius - jaki ojciec, taki syn.


124. qualis rex, talis grex - jaki pan, taki kram.


125. quem di diligunt, adolescens moritur - wybrańcy bogów umierają młodo.

- Plaut za Menandrem.


126. qui asinum non potest, stratum caedit - kto nie może bić osła, bije worek.

- Petroniusz.


127. qui non est mecum, contra me est - kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie.

- Jezus Chrystus.


128. qui non est adversum vos, pro vobis est - kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

- Jezus Chrystus.


129. qui non laborat, non manducet - kto nie chce pracować, niech nie je.

- Św. Paweł.


130. qui tacet, consentire videtur - kto milczy, zdaje się zezwalać.


131. quia nominor leo - bo się nazywam lew.

- Z Ezopa.


132. quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.


133. quis fallere possit amantem? - któż zdoła oszukać tego, kto kocha?


134. quod licet Jovi, non licet bovi - co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.


135. quod verum est, meum est - co jest prawdziwe, jest też moje.

- Seneka.


136. quos Deus vult perdere, prius dementat - kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.

- Eurypides.


137. quot capita, tot sensus - ile głów, tyle opinii.


138. quot homines, tot sententiae - ilu ludzi, tyle zdań.


139. rara avis - rzadki ptak.

- Juwenalis.


140. rationale animal est homo - człowiek jest istotą rozumną.

- Seneka.


141. relata refero - powtarzam, co ułyszałem.


142. rem tene, verba sequentur - trzymaj się tematu, a słowa się znajdą.

- Katon Starszy.


143. repetitio est mater studiurum - powtarzanie jest matką wiedzy.


144. respice finem - patrz końca.


145. res sacra miser - nieszczęśliwy jest rzeczą świętą.

- Seneka.


146. res severa est verum gaudium - prawdziwa radość jest rzeczą poważną.

- Seneka.


147. rex regnat, sed non gubernat - król panuje, ale nie rządzi.


148. ridentem dicere verum - z uśmiechem mówić prawdę.

- Horacy.


149. rixari de asini umbra - spierać się o cień osła; o rzecz błachą.


150. Roma locuta, causa finita - Rzym przemówił, sprawa skończona.


151. sacra populi lingua est - język ludu jest rzeczą świętą.

- Seneka Starszy.


152. salus populi suprema lex - dobro ludu najwyższym prawem.

- Cyceron.


153. salus rei publicae suprema lex - dobro republiki najwyższym prawem.


154. sapere aude - odważ się być mądrym.

- Horacy.


155. sapienti sat - mądremu wystarczy.

- Plaut.


156. satis verborum - wystarczy słów.


157. scio me nihil scire - wiem, że nic nie wiem.

- Sokrates.


158. se contentus est sapiens - mędrzec zadowala się sobą.

- Seneka.


159. semper avarus eget - skąpiec zawsze cierpi niedostatek.

- Horacy.


160. semel emissum volat irrevocabile verbum - słowo raz wypowiedziane nie powraca.

- Horacy.


161. seniores priores - starsi mają pierwszeństwo.


162. si ad naturam vives, numquam eris pauper - jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi.

- Seneka.


163. si Deus pro nobis, quis contra nos? - jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?

- Św. Paweł.


164. si duo faciunt idem, non est idem - gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.

- Terencjusz.


165. si parva licet componere magnis - jeśli się godzi porównywać rzeczy małe z wielkimi.


166. si tacuisses, philosophus mansisses - gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.


167. si vis amari, ama - jeśli chcesz być kochanym, kochaj.

- Seneka.


168. si vis pacem, para bellum - jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny.

- Wegecjusz.


169. sic itur ad astra - tak się idzie do gwiazd.

- Wergiliusz.


170. sicut mater, ita et filia eius - jaka matka, taka córka.

- Ezechiel.


171. signum temporis - znak czasu.


172. silva rerum - las rzeczy.


173. similia similibus curantur - podobne leczy się podobnym (homeopetia).


174. sine ira et studio - bez gniewu i zawziętości.

- Tacyt.


175. sit nox cum somno, sit sine lite dies - niech noc nie będzie bezsenna, a dzień upłynie bez kłótni.

- Marcjalis.


176. sit tibi terra levis - niech ci ziemia lekką będzie.

- Marcjalis za Eurypidesem.


177. sola ratio perfecta beatum facit - tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym.

- Seneka.


178. spiritus flat ubi vult - duch tchnie, kędy chce.

- Św. Jan.


179. stultum facit fortuna, quem perdere vult - kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni.

- Publiliusz Syrus.


180. sub specie aeternitatis - z punktu widzenia wieczności.


181. summum ius, summa iniura - najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość; zbyt surowa kara jest krzywdą.


182. superflua non nocent - nadmiar nie szkodzi.


183. sursum corda - w górę serca; nie traćcie ducha.

- Jeremiasz.


184. sus Minervam docet - świnia poucza Minerwę.


185. sustine et abstine - cierp i panuj nad sobą.

- Epiktet.


186. te Deum laudamus - Ciebie, Boga, wychwalamy.


187. taedium vitae - wstręt do życia.


188. tarde venientibus ossa - spóźnionym dostają się kości.


189. tempora mutantur et nos mutamur in illis - czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.

- Owidiusz.


190. tempus fugit - czas ucieka.

- Wergiliusz.


191. testis unus, testis nullus - jeden świadek, żaden świadek.


192. tota vita discendum est mori - przez całe życie trzeba się uczyć umierać.

- Seneka.


193. trahit sua quemque voluptas - każdy ulega swoim namiętnościom.

- Wergiliusz.


194. tres faciunt collegium - trzech tworzy kolegium.


195. >> tua res agitur, paries cum proximus ardet - o ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada.

- Horacy.


196. tuta timens - bojąc się rzeczy bezpiecznych.


197. ubi bene, ibi patria - gdzie dobrze, tam ojczyzna.ubi concordia, ibi victoria - gdzie zgoda, tam zwycięstwo.


198. ubi lex, ibi poena - gdzie prawo, tam i kara.


199. ubi tu Caius, ibi ego Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.


200. ultra posse nemo obligatur - nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może.


201. unus pro multis - jeden za wszystkich.

- Wergiliusz.


202. usus est tyrannus - zwyczaj jest tyranem.


203. ut ameris, amabilis esto - jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.


204. ut pictura poesis - poemat jest jak obraz.

- Horacy.


205. ut sementem feceris, ita metes - jak posiejesz, tak zbierzesz.


206. utile dulci miscere - łączyć przyjemne z pożytecznym.


207. utilam falsus vates sim! - obym był fałszywym prorokiem!


208. vae victis! - biada zwyciężonym!

- Król Galów, Brennus.


209. vanitas vanitatum et omnia vanitas - marność nad marnościami i wszystko marność.

- Kohelet.


210. variatio delectat - odmiana sprawia przyjemność.


211. varium et mutabile semper femina - chwiejną i zmienną jest zawsze kobieta.

- Wergiliusz.


212. veni, vidi, vici - przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.

- Cezar.


213. Venimus, vidimus, Deus vicit - przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył - Sobieski pod Wiedniem (nadesłał kenrir1)


214. ventum seminabunt et turbinem metent - wiatr siać będą, a zbierać burzę.

- Księga Ozeasza.


215. verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają.


216. verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pismo zostaje.


217. veritas odium parit, obsequium amicos - prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół.

- Terencjusz.


218. videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat - niechaj baczą konsulowie, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody.


219. video meliora proboque, deteriora sequor - widzę i pochwalam to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze.

- Owidiusz.


220. vince in bono malum - zło dobrem zwyciężaj.

- Św. Paweł.


221. vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam - czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

- Św. Mateusz.


222. vino pellite curas - winem odpędźcie troski.

- Horacy.


223. vinum incendit iras - wino rozpala gniew.

- Seneka.


224. virtus ad beate vivendum sufficit - cnota wystarcza do szczęścia.

- Seneka.


225. virtus est perfecta ratio - cnota jest doskonałym rozumem.

- Cyceron.


226. vis maior - siła wyższa.


227. vita mancipio nulli datur, omnibus usu - życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku.

- Lukrecjusz.


228. vivere militare est - życie jest walką.

- Seneka.


229. vivere nolit, qui mori non vult - kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć.

- Seneka.


230. volenti nihil difficile - dla chcącego nic trudnego.


231. volenti non fit iniura - chcącemu nie dzieje się krzywda.


232. vos estis sal terrae; vos estis lux mundi - wy jesteście solą ziemi; wy jesteście światłością świata.

- Jezus Chrystus do apostołów.


233. vox clamantis in deserto - głos wołającego na pustyni.

- Księga Izajasza.


234. vox populi vox Dei - głos ludu głosem Boga.


235. vulnerant omnes, ultima necat - wszystkie ranią, ostatnia zabija.


236.


237.


238.


239.


240.


Jak uzyskasz Darowizny z Piątej Głębokości

Książki, ebooki, audiobooki, czasopisma

Pozytywna wiedza, wartościowe publikacje

Darmowe książki

Największa księgarnia w sieci

 
...
Sentencje

Cytaty
Aforyzmy

- Bóg
- czas
- człowiek
- dobro
- dzieci
- erotyczne
- filozofia
- głupota
- kobieta
- kobieta 2
- mądrość
- miłość
- moralność
- nadzieja
- przyjaźń
- przysłowia
- przysłowia 2
- przysłowia 3
- różne mix
- różne mix 2
- różne mix 3
- sukces
- szczęście
- świat
- wiara
- wolność
- zdrowie
- życie

- łacińskie
- łacińskie 2

- po angielsku
- po angielsku 2

życzenia

- urodzinowe
- Boże Narodzenie
- Nowy Rok
- Dzień Ojca
- Dzień Matki

Wasze wiersze

- 2011

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_____
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

bramkarz999
20.04.2012 11:53:42
Jak myślicie, czy [url=http://www.accesscon
trol.pl/]bramki obrotowe[/url] na stadionach zwiększają bezpieczeństwo?


Biznesplan
17.04.2012 19:53:32
Witam wszystkich, jestem tu nowy smiley

Czekolada
16.04.2012 15:55:11
Witam wszystkich. Zapraszam na fajną stronę : [url=http://chocolissimo.
pl/]czekolada[/url]. Kasa dla Ciebie! [url=http://www.seopilot.
pl/webmaster/?session=3af
a6da413a4614a68c743b762de


Czekolada
16.04.2012 15:54:43
Witam

Alutherm
16.04.2012 14:23:59
hi

Kostka brukowa
11.04.2012 14:43:25
hej

baki49
11.04.2012 12:27:58
hej


* Inspirujące cytaty sukcesu * Jak uzyskasz Darowizny z Piątej Głębokości * Książki, ebooki, audiobooki, czasopisma * Pozytywna wiedza, wartościowe publikacje * cytaty wikipedia *

* aforyzmy wikipedia * sentencje, maksymy wikipedia *


480,180 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie