Warto zajrzeć

- Blog
- e-pasaż
- Złote Myśli
- Ściągnij książkę
- Czytaj teraz
- Genialny mózg
- Twój portret
- Praca w domu
---------------------------

Cytaty dla Ciebie

Zapisz się teraz, a codziennie otrzymasz inspirujący, energetyczny cytat, który pozwoli Ci pozytywnie rozpocząć dzień! Zapisz się teraz.

Zgadzam się z Polityką Prywatności

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Linki
Kontakt
Szukaj
Szybkie czytanie - doskonała pamięć
-
     

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 19
Najnowszy Użytkownik: Prezenty
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy - Albert Einstein
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
łacińskie

1. a fructibus eorum cognoscetis eos - po ich owocach ich poznacie.

- Jezus Chrystus


2. ab alio exspectes, alteri quod feceris - co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego; jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

- Seneka


3. ab Iove principium - zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej. ab ovo - od początku.


4. ab ovo usque ad mala - od jajka do jabłek; od początku do końca.

- Horacy


5. ab urbe condita - od założenia Rzymu; przen. od początku.

- Tytus Liwiusz


6. absens carens - nieobecny traci.


7. absit! - uchowaj, Boże!


8. absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę.

- Apokalipsa wg św. Jana


9. ad calendas Graecas - na czas nieokreślony.

- Oktawian August


10. ad futuram rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę.


11. ad maiorem Dei gloriam - dla większej chwały Bożej.

- św. Ignacy Loyola


12. ad patres - (udać się) do ojców; umrzeć.


13. ad perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę.


14. aequam memento rebus in arduis servare mentem - i w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu.

- Horacy


15. alea iacta est - kości zostały rzucone (dosł. kość [kostka do gry] została rzucona).

- Menander, a za nim Cezar


16. alter ego - drugie ja.

- Cyceron


17. alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

- Seneka


18. amantium irae amoris integratio - kłótnie kochanków umacniają ich miłość.

- Terencjusz


19. ambitiosa non est fames - głód nie ma ambicji.

- Seneka


20. amicorum omnia communia - u przyjaciół wszystko jest wspólne.

- Pitagoras


21. amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.

- Cyceron


22. amicus Plato, sed magis amica veritas - przyjacielem Plato, lecz większą przyjacółką prawda.

- Arystoteles


23. amor omnibus idem - miłość dla wszystkich jednaka.

- Wergiliusz


24. amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża.


25. anguis in herba - ukryte niebezpieczeństwo.


26. animam debet - zadłużony po uszy.


27. anima vilis - podła dusza.


28. arbiter elegantiarum - mistrz dobrego smaku.

- Tacyt o Petroniuszu


29. arma virumque cano - opiewam oręż i męża.

- Wergiliusz, początek Eneidy


30. ars est celare artem - sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki.

- Owidiusz


31. ars longa, vita brevis - sztuka długotrwała, życie krótkie.

- Seneka


32. asinus ad lyram - osioł przy lirze; pasuje jak wół do karety.


33. asinus asinorum - osioł nad osłami.


34. asinus in tegulis - osioł na dachu; zła wróżba.


35. attendite a falsis prophetis - strzeżcie się fałszywych proroków.

- Jezus Chrystus


36. audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja.

- Wergilusz, Eneida


37. audiatur et altera pars - trzeba wysłuchać i drugiej strony.

- Seneka


38. aurea dicta - złote słowa.

- Lukrecjusz


39. aurea mediocritas - złoty środek.

- Horacy


40. aut bibat, aut abeat - niech pije albo niech sobie idzie.

- Cyceron


41. aut Caesar aut nihil - albo Cezarem, albo niczym.


42. ave, Caesar, morituri te salutant - witaj, Cezarze, mający umrzeć cię pozdrawiają.


43. beati pauperes spiritu - błogosławieni ubodzy w duchu.

- Jezus Chrystus


44. bellum omnia contra omnes - wojna wszystkich przeciwko wszystkim.


45. bene meritus - dobrze zasłużony.


46. benedictus qui venit in nomine Domini - błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.


47. bis dat qui cito dat - podwójnie daje, kto szybko daje.

- Publiliusz Syrus


48. bona fide - w dobrej wierze.


49. bonum ex malo non fit - dobro nie rodzi się ze zła.

- Seneka


50. boss lassus fortius figit pedem - zmęczony wół szybciej pracuje.


51. caeca invidia est - zazdrość jest ślepa.


52. captatio benevolentiae - zjednywanie sobie względów.


53. carpe diem - korzystaj z każdego dnia.

- Horacy


54. cedant arma togae - niech oręż ustąpi przed togą.


55. certum est, quia impossibile est - jest pewne, ponieważ jest niemożliwe.


56. charta non erubescit - papier się nie rumieni.


57. cicer cum caule - groch z kapustą (tłumaczenie polskiego idiomu).


58. cogito, ergo sum - myślę, więc jestem.

- Kartezjusz


59. cognosce te ipsum - poznaj samego siebie.


60. conflabunt gladios suos in vomeres - przekują swoje miecze na lemiesze.

- Izajasz


61. consensus facit legem - zgoda tworzy prawo.


62. consuetudo est altera natura - przyzwyczajenie jest drugą naturą.

- Cyceron


63. consummatum est - stało się.

- Jezus Chrystus


64. contra vim non valet ius - prawo jest bezsilne wobec przemocy.


65. convenienter naturae vivere - żyć w zgodzie z naturą.

- Zenon z Kitionu


66. cornix cornici oculum non effodit - kruk krukowi oka nie wykole.


67. corrumpunt mores bonos colloquia mala - złe rozmowy psują dobre obyczaje.


68. corvus albus - biały kruk.

- Juwenalis


69. crede, quod habes, et habes - wierz, że masz, a będziesz miał.


70. crescit sub pondere virtus - prześladowana cnota wzrasta.


71. crux interpretum - miejsce (w tekście) trudne do zrozumienia.


72. cucullus non facit monachum - kaptur nie czyni mnicha.


73. cui bono? - na czyją korzyść?

- Lucjusz Kasjusz


74. cuius regio, eius religio - czyja władza, tego religia.


75. cum debita reverentia - z należytym szacunkiem.


76. cum tacent, clamant - milczenie jest wymowniejsze od mowy.

- Cyceron przeciw Katylinie


77. cum ventis litigare - walczyć z wiatrem.


78. damnat quod non intelligunt - potępiają to, czego nie rozumieją.


79. de fumo in flammam - z dymu w ogień; z deszczu pod rynnę.


80. de gustibus non est disputandum - w sprawach gustów nie ma dyskusji.


81. de mortuis aut bene aut nihil - o zmarłych należy mówić dobrze albo nic.

- Chilon ze Sparty.


82. Deum sequere - idź za wezwaniem Boga.

- Seneka.


83. dictum sapienti sat - mądrej głowie dość dwie słowie.


84. diem perdidi - straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego).

- Tytus.


85. dies irae - dzień gniewu.

- Sofoniasz o dniu Sądu Ostatecznego.


86. difficile est satiram non scribere - trudno nie pisać satyry.

- Juwenalis.


87. difficilis in otio quies - bezczynność nie daje odpoczynku.


88. dimidium facti, qui coepit, habet - kto zaczął, już zrobił połowę.

- Horacy.


89. Dis aliter visum est - inna jest wola bogów.

- Publiliusz Syrus.


90. discenda est virtus - cnoty należy uczyć.

- Seneka za Sokratesem.


91. divide et impera - dziel i rządź.

- Filip, król Macedonii.


92. divitiae non sunt bonum - bogactwo nie jest dobrem.

- Seneka za stoikami.


93. docendo discimus - ucząc innych, sami się uczymy.

- Seneka.


94. ducunt volentem fata, nolentem trahunt - powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną.

- Seneka za Kleantesem.


95. dulce et decorum est pro patria mori - słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.

- Horacy.


96. dulcis est somnus operanti - słodki jest sen dla pracującego.

- Kohelet.


97. dum spiro, spero - dopóki oddycham, nie tracę nadziei.


98. duobus litigantibus tertius gaudet - gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.


99. duo cum faciunt idem, non est idem - gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.


100. dura lex, sed lex - surowe prawo, ale prawo.


101. ecce homo - oto człowiek.

- Piłat o ukrzyżowanym Jezusie.


102. edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus - jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.

- Plutarch.


103. ego sum qui sum - jestem, który jestem.

- Bóg do Mojżesza.


104. ego sum via et veritas, et vita - ja jestem drogą, prawdą i życiem.

- Jezus Chrystus.


105. equi donati dentes non inspiciuntur - darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.


106. errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką.

- Seneka Starszy.


107. est modus in rebus - wszystko ma swoje granice.

- Horacy.


108. et tu, Brute, contra me - i ty, Brutusie, przeciwko mnie.

- Cezar.


109. etiam latrones suis legibus parent - i zbóje mają swoje prawa.

- Cyceron.


110. ex malis eligere minima - wybierać mniejsze zło.

- Cyceron za Arystotelesem.


111. ex oriente lux - światło ze wschodu (przychodzi).


112. exegi monumentum aere perennius - zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu.

- Horacy.


113. exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor - niech z naszych kości narodzi się mściciel.

- Wergiliusz,


114. experto credite - wierzcie doświadczonemu.

- Wergiliusz.


115. extremis malis extrema remedia - na krańcowe zło krańcowe środki.


116. faber est quisque suae fortunae - każdy jest kowalem własnego losu.

- Appiusz Klaudiusz.


117. fama crescit eundo - plotka rośnie rozchodząc się.

- Wergiliusz.


118. fames est optimus coquus - głód jest najlepszym kucharzem.

- Cyceron.


119. fas est et ab hoste doceri - wolno się uczyć nawet od wroga.

- Owidiusz.


120. favete linguis - milczcie w skupieniu.

- Horacy.


121. feci, quod potui, faciant meliora potentes - zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.


122. felix culpa - szczęśliwa wina. Św. Augustyn o grzechu pierworodnym.


123. felix, qui potuit rerum cognoscere causas - szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.

- Wergiliusz.


124. ferro ignique <żelazem i ogniem> - ogniem i mieczem.


125. festina lente - spiesz się powoli.


126. fiat lux - niech się stanie światłość.

- Księga Rodzaju.


127. fides sine operibus mortua est - wiara bez uczynków jest martwa.

- Św. Jakub.


128. finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło.

- Owidiusz.


129. finita est comoedia - komedia skończona.


130. fortuna favet fortibus - los sprzyja dzielnym.


131. fumum vendere - mamić obietnicami.


132. gallus in suo sterquilinio plurimum potest - kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może.

- Seneka.


133. genius loci - duch opiekuńczy miejsca.


134. gladiator in arena consilium capit - gladiator decyduje dopiero na arenie.


135. gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis - chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

- Św. Łukasz.


136. gloria victis - chwała zwyciężonym.


137. gloria virtuti resonat - sława jest echem cnoty.


138. gratis accepistis, gratis date - darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

- Jezus Chrystus do apostołów.


139. graviora manent - najgorsze dopiero nadejdzie.


140. gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem.

- Owidiusz.


141. Hannibal ante portas - Hannibal u bram; bliskie niebezpieczeństwo.


142. hic sunt leones - tu przebywają lwy; nieznane kraje.


143. historia magistra vitae - historia nauczycielką życia.

- Cyceron.


144. hodie mihi, cras tibi - dziś mnie, jutro tobie.


145. hominis est errare, insipientis in errore perseverare - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie.


146. homo homini lupus est - człowiek człowiekowi jest wilkiem.

- Plaut.


147. homo sacra res homini - człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka.

- Seneka.


148. homo sum, humani nihil a me alienum puto - jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.

- Terencjusz.


149. honesta res est laeta paupertas - szacowna to rzecz pogodne ubóstwo.

- Seneka za Epikurem.


150. horribile dictu - strach powiedzieć.


151. hospes, hostis - każdy obcy to wróg.


152. humana non sunt turpia >> co ludzkie, nie hańbi.


153. ibi patria, ibi bene - tam ojczyzna, gdzie dobrze.


154. ignavis sepmer feriae - lenie zawsze mają święto.


155. ignis non exstinguitur igne - ognia nie gasi się ogniem.


156. ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi.


157. ignoti nulla cupido - nieznane nie nęci; nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje.


158. impares nascimur, pares morimur - rodzimy się nierówni, umieramy równi.

- Seneka.


159. imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza.

- Seneka, Cyceron.


160. impos animi - słaby na umyśle.


161. impossibilium nulla obligatio est - nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.


162. in aqua scribis - niepewność realizacji.


163. in arena aedificas - nierealne podstawy czegoś.


164. in articulo mortis - w obliczu śmierci.


165. in lacte matris praebibere - wyssać z mlekiem matki.

- Św. Augustyn.


166. in magnis et voluisse sat est - w rzeczach wielkich wystarczy chcieć.

- Propercjusz.


167. in principio creavit Deus coelum et terram - na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

- Księga Rodzaju.


168. in principio erat Verbum - na początku było Słowo.

- Św. Jan.


169. in silvam ligna ferre - znosić drewno do lasu.

- Horacy.


170. in vino veritas - wino rozwiązuje język.

- Platon.


171. inter arma silent Musae - w czasie wojny milczą Muzy.

- Cyceron.


172. inter malleum et incudem - między młotem i kowadłem.

- Orygenes.


173. invidia gloriae assiduus est - zawiść jest stałym towarzyszem sławy.


174. invitum qui servat, idem facit occidenti - kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał.

- Horacy.


175. ipsa sua melior fama - lepszy od swojej reputacji.


176. ira furor brevis est - gniew jest chwilowym szaleństwem.

- Horacy.


177. ira sine viribus vana est - gniew nie poparty siłą jest próżny.

- Liwiusz, Seneka.


178. is fecit, cui prodest - ten zrobił, komu to przynosi korzyść.


179. ite, missa est - idźcie, ofiara spełniona.


180. iucundi acti labores - miłe są trudy zakończone.

- Cyceron.


181. iurare in verba magistri - ślepo wierzyć; uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny.

- Horacy.


182. iustitias vestras iudicabo - sprawiedliwość waszą sądzić będą.


183. labor omnia vincit - praca wszystko przezwycięża.


184. lapides clamabunt - kamienie wołać będą. Jezus Chrystus na wezwanie faryzeuszy do uciszenia swoich uczniów.


185. lapis super lapidem non reliquentur hic - kamień na kamieniu tu nie pozostanie.

- Jezus o Jerozolimie.


186. laudant, quod non intelligunt - chwalą to, czego nie rozumieją.


187. laudator temporis acti - chwalca przeszłości; konserwatysta.


188. laus alit artes - pochwała karmi sztukę.

- Seneka.


189. lavare manus - umywać ręce.


190. littera docet, littera nocet - litera uczy, litera szkodzi.


191. littera scripta manet - słowo zapisane pozostaje.


192. litterae non erubescunt - pismo się nie rumieni.

- Cyceron.


193. lucidus ordo - jasny układ; przejrzysta konstrukcja.


194. lupus in fabula - o wilku mowa, a wilk tuż.

- Terencjusz.


195. lux in tenebris - światło w ciemnościach.

- Św. Jan.


196. magnis nominis umbra - cień wielkiego imienia; cień dawnej świetności.


197. magnum in parvo - wiele treści w krótkiej wypowiedzi


198. magnus ille, qui in divitiis pauper est - wielki jest ten, kto w bogactwie żyje jak ubogi.

- Seneka.


199. maior reverentia e longinquo - większy szacunek z daleka.

- Cesarz Tyberiusz.


200. malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est - źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.

- Seneka.


Jak uzyskasz Darowizny z Piątej Głębokości

Książki, ebooki, audiobooki, czasopisma

Pozytywna wiedza, wartościowe publikacje

Darmowe książki

Największa księgarnia w sieci

 
...
Sentencje

Cytaty
Aforyzmy

- Bóg
- czas
- człowiek
- dobro
- dzieci
- erotyczne
- filozofia
- głupota
- kobieta
- kobieta 2
- mądrość
- miłość
- moralność
- nadzieja
- przyjaźń
- przysłowia
- przysłowia 2
- przysłowia 3
- różne mix
- różne mix 2
- różne mix 3
- sukces
- szczęście
- świat
- wiara
- wolność
- zdrowie
- życie

- łacińskie
- łacińskie 2

- po angielsku
- po angielsku 2

życzenia

- urodzinowe
- Boże Narodzenie
- Nowy Rok
- Dzień Ojca
- Dzień Matki

Wasze wiersze

- 2011

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_____
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

bramkarz999
20.04.2012 11:53:42
Jak myślicie, czy [url=http://www.accesscon
trol.pl/]bramki obrotowe[/url] na stadionach zwiększają bezpieczeństwo?


Biznesplan
17.04.2012 19:53:32
Witam wszystkich, jestem tu nowy smiley

Czekolada
16.04.2012 15:55:11
Witam wszystkich. Zapraszam na fajną stronę : [url=http://chocolissimo.
pl/]czekolada[/url]. Kasa dla Ciebie! [url=http://www.seopilot.
pl/webmaster/?session=3af
a6da413a4614a68c743b762de


Czekolada
16.04.2012 15:54:43
Witam

Alutherm
16.04.2012 14:23:59
hi

Kostka brukowa
11.04.2012 14:43:25
hej

baki49
11.04.2012 12:27:58
hej


* Inspirujące cytaty sukcesu * Jak uzyskasz Darowizny z Piątej Głębokości * Książki, ebooki, audiobooki, czasopisma * Pozytywna wiedza, wartościowe publikacje * cytaty wikipedia *

* aforyzmy wikipedia * sentencje, maksymy wikipedia *


480,176 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie